alfresco

Business is altijd in beweging. Met het Alfresco Digital Business Platform biedt Harmony een state of the art ECM/BPM oplossing om alle informatie en processen binnen organisaties te optimaliseren en beheren. Zo helpen wij organisaties veranderingen snel en naadloos te implementeren.

Content en processen zijn volgens ons onlosmakelijk met elkaar verbonden. Uitgangspunt is uiteraard een goede informatie- en procesarchitectuur. Deze vormen de blauwdruk om structuur aan te brengen in de huidige content chaos en knelpunten in de huidige processen te verhelpen.

Het Alfresco Digital Business Platform dat onze collega’s samen met de organisatie implementeren is schaalbaar, flexibel en gericht op de behoeften van de gebruiker. Met wereldwijd meer dan 11 miljoen gebruikers, meer dan 200 partners en duizenden open source ontwikkelaars is Alfresco de marktleider op het gebied van open source ECM en BPM.

Solutions

Content Migration

Content Migration biedt één compleet platform waar zowel content, processen als governance worden beheerd in een cloud based platform. Migratie helpt bij het opschonen van data. Niet relevante, dubbele, achterhaalde data gaan eruit.

Document Management

Alfresco’s document management software zorgt voor controle van alle content in uw organisatie. Belangrijke documenten worden eenvoudig gevonden, gedeeld en beveiligd. Informatiestromen worden op het juiste moment aan de juiste personen verstrekt via de door hen gewenste digitale kanalen.

Process Management

Alfresco’s process management legt de grondslag voor een flexibele digitale organisatie. Simpele tools maken het voor de eindgebruikers mogelijk hun eigen processen te ontwerpen en aan te passen. Gecombineerd met intelligent  informatiebeheer zorgt Alfresco’s process management voor een efficiëntieboost.

GDPR Compliance

Bedrijven hebben behoefte aan effectieve governance en aan simpele, efficiënte processen om risico’s te beperken en non-compliance te voorkomen. Alfresco helpt u dit doel te bereiken volgens de GDPR richtlijnen.

Document Scanning & Capture

Alfresco helpt uw organisatie afscheid te nemen van de papieren rompslomp en zorgt voor een, in hoge mate, geautomatiseerde flow van informatie en documenten.

Case Management

Het Alfresco Digital Business Platform is een krachtige basis voor zaakmanagement. In het platform worden processen, informatie en governance samen   gebracht. Het zorgt voor een integrale benadering van zaakmanagement met positieve gevolgen voor productiviteit, compliance, oplossingsgerichtheid en uitkomsten.

Enterprise Collaboration

Samenwerken is een kritieke factor voor het succes van uw organisatie. Het faciliteren van informatie- en processtromen verhoogt de productiviteit en biedt mogelijkheden voor innovatie. Alfresco maakt het eenvoudig voor mensen in uw organisatie om plaats- en tijdonafhankelijk samen te werken.

Information Governance

Alfresco vereenvoudigt en versterkt compliance door de volledige informatie-levenscyclus voor documenten te automatiseren. Van binnenkomst, analoog of digitaal, via archieven tot aan de uiteindelijke vernietiging. Deze compliance vergt geen extra inspanning zoals dat gebruikelijk bij systemen.

Mobile Content & Process Services

Mensen en organisaties verwachten overal en via willekeurige kanalen aan informatie te geraken. Alfresco biedt apps en toepassingen die in deze behoefte voorzien. Mocht dit niet voldoen, dan kan alle info met het Alfresco Application Framework op een eenvoudige manier beschikbaar gesteld worden.

Toolbox

Open architectuur

Open architectuur, makkelijk uitbreidbaar
Alfresco Digital Business Platfrom is een open source platform, met
bijbehorende bekende standaarden en een permanente ontwikkeling van
nieuwe tools voor de meest diverse business-toepassingen. Ondersteuning
voor bekende standaarden (zoals BMPN 2.0, en DMN) en de op Java
gebouwde engine stellen u in staat om bestaande processen gemakkelijk te
migreren naar het Alfresco platform of om de toepassingen snel uit te breiden.

Alfresco Process Services
Het definiëren en aanpassen van bedrijfsprocessen is bepalend voor succes in een snel veranderende omgeving. Alfresco Process Services heeft daarvoor
uitgebreide, makkelijk te modelleren en snel te implementeren tools. Met
telkens de mogelijkheid tot updaten of delen van cruciale bedrijfsgegevens.

Alfresco Content Services
Een Enterprise Content Management oplossing van het hoogste niveau. Open,
flexibel, schaalbaar en beschikbaar waar en wanneer u dat wilt. Het krachtige platform is eenvoudig te integreren, uit te breiden en aan te passen aan uw specifieke behoeften.

Application Development Framework
Bouw uw eigen webapplicaties boven op het Alfresco Digital Business
Platform. Het Alfresco Development Framework is een modern framework
ontworpen om op een snelle manier uw digitale transformatie te ondersteunen. Het biedt een scala aan herbruikbare componenten en services.

Alfresco at Harmony

Silver Partner
Harmony is Silver partner van Alfresco voor de Benelux. Harmony heeft enkel gecertificeerde ECM en BPM consultants die u helpen van migratie tot implementatie. Zo brengt Harmony de volgende stap naar uw digitale organisatie een stuk dichterbij.

Content Boarding
Content Boarding Harmony helpt organisaties in het creëren van orde in chaos. Onze consultants stellen organisaties in staat regie te voeren over informatie die opgeslagen is in andere content silo’s en deze informatie te ontsluiten via het Alfresco Digital Business Platform.

Structurele en doorgedreven kostenreductie
Als de tools van Alfresco Process Services de taken van medewerkers ondersteunen, realiseert u een aanzienlijke kostenbesparing en komt er tijd vrij voor andere taken. Nieuwe personeelsleden zijn dankzij de software sneller productief. Resultaten en verbeterpunten kunnen sneller bepaald worden.

Controle en beheer van werkprocessen
U moet werken volgens standaardprocedures en
–normen? In Alfresco Process Services zijn
functionaliteiten voor kwaliteitsmanagement geïntegreerd of zijn koppelingen mogelijk gemaakt. Hierdoor wordt de documentatie van het kwaliteitssysteem en de continue verbetering eenvoudiger uit te voeren.

Content Migration
Harmony heeft een standaard aanpak om te migreren naar Alfresco Content Services. Volgens Forrester zal immers 90% van de organisaties
gebruik gaan maken van een cloud-based ECM.

Not only IT
Bedrijfsprocessen worden meetbaar en voor iedereen zichtbaar. Daardoor kunnen uw medewerkers er gemakkelijker bij betrokken worden om samen doelstellingen te realiseren. De huidige én toekomstige situatie kan met Alfresco Process Services in kaart worden gebracht en dat vereenvoudigt het bepalen van een transitie pad.

Get started with Alfresco

Harmony helpt graag om een snel te kunnen transformeren naar een digitale organisatie. Bent u benieuwd wat een Alfresco licentie kost, wilt u een demo van Alfresco of wilt u meer informatie over de mogelijkheden, neem dan contact met ons op.

IK WIL EEN DEMONSTRATIE IK WIL STARTEN, WAT KOST EEN LICENTIE? IK WIL EEN TRIAL LICENTIE

OUR KEY PRODUCTS

Business Next Step

Met het eigen ontwikkelde Business Next Step zetten organisaties snel een volgende stap naar een meer digitale organisatie. In enkele weken worden aan de hand van krachtige workshops korte termijn acties en lange termijn plannen helder gemaakt.

Aan de slag

Alfresco

Alfresco is een schaalbaar open source platform waarmee je bedrijfsprocessen en informatiestromen zo organiseert dat iedereen op het juiste ogenblik de juiste informatie en middelen heeft.

Aan de slag

OutSystems

Bouw applicaties snel, correct en toekomstvast.
Met OutSystems veranderen we de manier waarop software wordt gebouwd, zodat u snel kritieke applicaties kunt maken én implementeren die met uw bedrijf meegroeien.

Aan de slag

MuleSoft

Met het AnyPoint platform van MuleSoft realiseert Harmony op een snelle, eenvoudige en betrouwbare manier ontsluiting van informatie.

Aan de slag

CCM in the cloud

Met CCM in the Cloud automatiseer je je klantencommunicatie. Concentreer je op de inhoud. De techniek, verzending, controle, afhandeling… neemt Harmony voor zijn rekening.

Aan de slag