Alle artikelen

Integratieplatform in de zorg: nice to have of noodzaak?

RS
Rutger Smit
Business Consultant
Rutger Smit is Harmony's go-to consultant voor de Nederlandse zorgsector. Vanuit ons motto "caring is sharing" zette hij het CareConnect project op. CareConnect maakt het voor zorgaanbieders mogelijk om versneld informatie uit alle bronsystemen via API’s beschikbaar te maken. Op dit platform bouw je je eigen API-ecosysteem op basis van kleine herbruikbare componenten waarmee zowel de wettelijke plichten conform de Wegiz als de interne informatie vragen kunnen worden ingevuld.
Deel deze post

Zorgorganisaties worden momenteel geconfronteerd met een breed scala aan nieuwe thema's, onderwerpen en uitdagingen met betrekking tot gegevensuitwisseling en interoperabiliteit, en dit zal zich in de nabije toekomst blijven ontwikkelen. Het gebruik van iPaaS (Integration-Platform-as-a-Service) biedt organisaties de tools en richtlijnen om zelf de controle en regie te nemen over de implementatie en invulling hiervan, waardoor het eigenaarschap van de gegevens weer in lijn komt met de verantwoordelijkheid voor die gegevens.

Toch is het niet mogelijk om de vraag "nice to have of noodzaak?" voor alle organisaties te beantwoorden. Het antwoord hangt af van verschillende factoren, zoals de sector en omvang van de organisatie, het applicatielandschap en de volwassenheid van de ICT-organisatie.

Desondanks zullen we je de komende tijd voorzien van alle benodigde informatie om de afweging zelf te maken. We zullen dit doen binnen het kader van de ontwikkelingen in het Nederlands Zorg(ICT) landschap, om te zorgen dat de daadwerkelijke relevantie en raakvlakken voor jullie als zorgorganisatie duidelijk zijn.

Onderwerpen die gaan behandelen

 • Het iPaaS en het bestaande zorgcommunicatie-  en integratielandschap: verschillen, overeenkomsten, rol en positie.
 • Binnen welke ontwikkelingen kan iPaaS een rol in kan spelen?
 • API-gateway vs. API Management
 • API-Led: Wat is het en waarom is het relevant?
 • Harmony, MuleSoft en CareConnect

En tot slot:

 • De kosten voor de baten uit: De business case voor een iPaaS

Maar waarom zou je als organisatie überhaupt kijken naar de inzet van een iPaaS? Dat is de vraag die we vandaag voor je gaan beantwoorden

Wat is een iPaaS eigenlijk?

Een iPaaS, ofwel Integration Platform as a Service, is een suite van cloudgebaseerde integratieoplossingen die systemen, zowel in de cloud als on-premises, binnen en tussen organisaties met elkaar verbindt. iPaaS vormt een hybride platform dat effectieve gegevensintegratie, synchronisatie van workflows, toepassingsintegratie, API-beheer en de ontwikkeling van integratieoplossingen mogelijk maakt. Eenvoud, herbruikbaarheid en toegankelijkheid staan hierbij centraal.

In termen van evolutie vertegenwoordigt iPaaS de volgende stap in de reeks integratieoplossingen, die voortbouwt op ETL (Extract, Transform, Load) en EAI/ESB (Enterprise Application Integration/Enterprise Service Bus).

Enkele actuele thema's en onderwerpen waarin iPaaS een rol speelt zijn onder meer:

 • HL7 FHIR (Fast Healthcare Interoperability Resources),
 • databeschikbaarheid,
 • Wegiz (Wet elektronische gegevensuitwisseling in de zorg),
 • interoperabiliteit,
 • API-strategie,
 • EHDS (Elektronische Health Data Sharing),
 • CumuluZ zorgplatform,
 • Dataplatformen en SaaS (Software as a Service).

Maar het gaat toch goed zo, zonder iPaaS?

In een volgend blog gaan we dieper in op de verschillen en overeenkomsten van het iPaaS met voorgaande en bestaande integratieoplossingen en de positie van het iPaaS in het huidige zorgcommunicatielandschap.

Maar laten we eerst eens aandacht schenken aan die vraag “waarom zou ik als organisatie überhaupt kijken naar de inzet van een iPaaS?”

Immers: “Het gaat toch goed zo?”.

Het is belangrijk om deze vraag serieus te beantwoorden, omdat het integratielandschap de afgelopen jaren aanzienlijke veranderingen heeft ondergaan, die naar verwachting alleen maar zullen toenemen. Deze veranderingen vinden plaats op zowel applicatie- en infrastructuurniveau als op strategisch niveau.

Op het niveau van applicaties en infrastructuur zien we een verschuiving van on-premise naar de cloud/SaaS, evenals een groeiende adoptie en standaardisatie van API's als interfaces. Hoewel deze transitie al enige tijd aan de gang is bij niet-zorgsystemen, zullen steeds meer zorgsystemen deze trend volgen, vooral met de introductie van HL7 FHIR als standaard voor gegevensuitwisseling tussen zorgsystemen, en de Wegiz die deze ontwikkeling verder stimuleert.

Op strategisch niveau zien we een verandering in de denkwijze over integratiebenaderingen. Er is een verschuiving van specifieke uitwisseling naar algemene beschikbaarheid, ook wel databeschikbaarheid genoemd. Tim Postema van Nictiz heeft hier vorig jaar een treffend stuk over geschreven, waarin hij met behulp van legosteentjes en puzzelstukjes de essentie van databeschikbaarheid beschrijft: informatie moet niet alleen beschikbaar zijn, maar ook toegankelijk en bruikbaar. Dit vereist standaardisatie van de puzzelstukjes, los van de specifieke context, zodat ze flexibel kunnen worden ingezet voor elke situatie, oftewel herbruikbaarheid. Dit wordt ondersteund door de implementatie van generieke API's als stopcontacten.

Om als zorgorganisatie zelf de regie en controle te behouden over verdere integratieveranderingen, biedt een integratieoplossing die dezelfde principes en technieken hanteert als uitgangspunt uitkomst: het iPaaS.

Wat als we geen iPaaS inzetten?

We gaan je de komende tijd voorzien van alle informatie over hoe precies iPaaS je kan helpen bij deze uitdagingen. Daarbij zal ongetwijfeld naar voren komen dat er overlap is met bestaande mogelijkheden die je al tot je beschikking hebt.

Daarom hanteren we ook deze invalshoek: Wat zijn de mogelijke obstakels als we geen iPaaS inzetten?

Laten we allereerst benadrukken dat dit prima kan zijn en vaak ook de huidige praktijk is. Nieuwe systeemintegraties op basis van API-koppelingen worden meestal als verantwoordelijkheid aan de betrokken systeemleveranciers toevertrouwd. Dit werkt over het algemeen goed, maar naarmate het aantal integraties toeneemt, gaan een aantal nadelen uiteindelijk wegen:

 • Beperkt tot geen eigen beheer over deze informatiestromen
 • Extra kosten; het beheer van deze stromen brengt vaak ook kosten met zich mee.
 • Grote afhankelijkheid van de betrokken systeemleveranciers
 • Rigide; kleine wijzigingen kunnen grote gevolgen hebben
 • Inefficiënt; veel werk moet dubbel worden uitgevoerd, wat zowel tijd als geld kost.
 • Geen mogelijkheid tot eigen databeschikbaarheid.

Met dat laatste bedoelen we de mogelijkheid om zelfstandig en systeemonafhankelijk informatie (de puzzelstukjes) samen te stellen op basis van gestandaardiseerde puzzelstukjes uit de achterliggende bronsystemen.

En juist dit laatste punt is naar ons idee wat het verschil maakt tussen 'nice to have' en een absolute noodzaak.

Met de introductie van Wegiz, EHDS en databeschikbaarheid als strategie streven we naar de gewenste beschikbaarheid van die puzzelstukjes als gestandaardiseerde bouwstenen. Maar zonder ondersteuning van een iPaaS om als organisatie zelf die puzzels te kunnen leggen, zal dit worden opgelost met de inzet van diverse systeemleveranciersgateways, -aggregatoren, -brokers, -vertaalmachines en black box "platformen", waardoor we weer eindigen met specifieke uitwisseling in plaats van generieke beschikbaarheid.

Dus, stel ook voor jouw organisatie de vraag: Is een Integratieplatform-as-a-Service (iPaaS) iets wat we 'aardig om te hebben' vinden, of is het een absolute noodzaak?

Harmony IT is een ICT dienstverlener met focus op de zorg. Wij ondersteunen organisaties bij implementatie en adoptie van het MuleSoft Anypoint Platform. In de zorg doen we dit voor onder andere het RadboudUMC, Cordaan, Zorgcirkel en Omring. CareConnect is onze dienstverlening gericht op de zorg waarbinnen de ontwikkeling realiseren speciaal gericht op de Nederlandse zorgmarkt, zoals MITZ, Zibs, Cumuluz, etc, en waarmee we inzetten op het bijeenbrengen van de Nederlandse MuleSoft zorgcommunity. Mocht je geïnteresseerd zijn in meer informatie of met ons in gesprek willen treden, neem dan contact met ons op.

Gerelateerde artikelen
Alle artikelen
Collega Thomas vertelt over zijn project als integratiespecialist
Systeemintegratie
Thomas is al ruim 11 jaar actief in de IT-wereld. De eerste 8 jaar was hij actief als developer waar hij integraties en rapportages bouwde. Hij maakte daarna de overstap naar Harmony waar hij al 4 jaar aan de slag is als integratiespecialist. Wij stelden hem enkele vragen over de job van integratiespecialist en over zijn huidig project.
Lees meer
Waarom MuleSoft het beste integratieplatform is
Systeemintegratie
Een vraag die ze mij regelmatig stellen en waarvan ik snap dat mensen die vraag hebben is de volgende: waarom zou ik voor MuleSoft moeten kiezen? In de wereld van systeemintegratie is de keuze ontzettend groot. Vaak is het ook niet direct duidelijk wat de grote verschillen zijn en dan wordt het maken van die keuze moeilijk. Ik geef daarom graag mee wat de verschillen zijn en waarom ik MuleSoft HET integratieplatform vind", vertelt collega Raymond Veltrop, senior developer/architect bij Harmony.
Lees meer